Quy chế hoạt động của

KHACHSANNHO.COM là trang thông tin và đặt phòng khách sạn trực tuyến của khách sạn Nhớ. Các giao dịch cho thuê phòng khách sạn trên website diễn ra đơn giản, thuận tiện và an toàn đảm bảo quyền lợi giữa người bán và người mua.


1. Nguyên tắc hoạt động của Website TMĐT KHACHSANNHO.COM
1.1. Website KHACHSANNHO.COM được quản lý bởi Ông Hà Sơn Hải. Thành viên tham gia trên Website TMĐT KHACHSANNHO.COM là các doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ du lịch, vận chuyển... Từ "dịch vụ" bao gồm tất cả các dịch vụ do Website thương mại điện tử KHACHSANNHO.COM cung cấp hoặc liên quan đến Website thương mại điện tử KHACHSANNHO.COM.
1.2. Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Website TMĐT KHACHSANNHO.COM được tự do trao đổi, thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.
1.3. Hàng hóa, sản phẩm dịch vụ tham gia giao dịch trên Website TMĐT KHACHSANNHO.COM phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
1.4. Hoạt động kinh doanh qua Website TMĐT KHACHSANNHO.COM phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Scroll to top