Quy chế hoạt động

 

6. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý Website TMĐT KHACHSANNHO.COM
6.1. Quyền
6.1.1. Website KHACHSANNHO.COM sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Website KHACHSANNHO.COM
6.1.2. Website KHACHSANNHO.COM giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Website KHACHSANNHO.COM theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Website KHACHSANNHO.COM. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
6.1.3. Website KHACHSANNHO.COM giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Website KHACHSANNHO.COM và sẽ báo trước cho khách hàng.
6.2. Nghĩa vụ
6.2.1. Website KHACHSANNHO.COM chịu trách nhiệm xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Website KHACHSANNHO.COM trong điều kiện và phạm vi cho phép.
6.2.2. Website KHACHSANNHO.COM sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Website KHACHSANNHO.COM
6.2.3. Website KHACHSANNHO.COM chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, TMĐT, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Website KHACHSANNHO.COM
6.2.4. Website KHACHSANNHO.COM sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website KHACHSANNHO.COM và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho khách hàng thì Website KHACHSANNHO.COM không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Scroll to top